(1)
Czarnecki, A. Sieć Natura 2000 W Opinii Lokalnych przedsiębiorców Z Terenu Zielonych Płuc Polski. wir 2010, 187-201.