(1)
Perepeczko, B. Postawy I Oczekiwania Proekologiczne mieszkańców Wsi obszarów Chronionych. wir 2010, 157-170.