(1)
Kłodziński, M. Rozwój terenów Wiejskich objętych Siecią Ekologiczną Natura 2000. wir 2010, 146-156.