(1)
Bołtromiuk, A. Biebrzański Park Narodowy Jako przykład Integracji Funkcji Ochronnej I Rolniczej Na Obszarach Natura 2000. wir 2010, 131-145.