(1)
Zegar, J. Warunki środowiskowe a Ekonomika Gospodarstw Rolnych. wir 2010, 106-121.