(1)
Stanny, M. Poziom Rozwoju Gospodarczego I społecznego Gmin Wiejskich Regionu Zielonych Płuc Polski względem Klasyfikacji Obszarowej Sieci Natura 2000. wir 2010, 93-105.