(1)
Florek, M.; Lachowski, S.; Sosnowska, S. Zagrożenia związane Z Wykonywaniem Przez Dzieci Prac Rolnych W Opinii uczniów szkół Wiejskich województwa Kujawsko-Pomorskiego. wir 2010, 48-58.