(1)
Nawrocki, T. Czynniki warunkujące Sprzedaż nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. wir 2009, 268-276.