(1)
Ziółkowska, J. Efektywność Gospodarstw Wielkotowarowych W Latach 2005-2007 – Pomiar Metodą Nieparametryczną. wir 2009, 226-245.