(1)
Jaroszewska, J.; Rembisz, W. Relacje Czynnikowe I produktywnościowe W Rolnictwie Unii Europejskiej. wir 2019, 31-55.