(1)
Wasielewski, K. Aspiracje Edukacyjne młodzieży a środowisko Szkolne, Rodzinne I Mieszkalne. Raport Z Badań. wir 2009, 129-143.