(1)
Wilkin, J. Wielofunkcyjność Rolnictwa – Konceptualizacja I Operacjonalizacja Zjawiska. wir 2009, 9-28.