(1)
Agencja Rynku Rolnego. Działania Informacyjne I Promocyjne dotyczące żywności Wysokiej jakości W Ramach PROW 2007–2013. wir 2009, 163-165.