(1)
Werenowska, A. Sprawozdanie Z Konferencji „Rozwój obszarów Wiejskich – Wizerunek medialny”. wir 2009, 153-157.