(1)
Koziolek, A. Geneza Polskiej Prasy Ludowej W Zaborze Rosyjskim. wir 2019, 105-121.