(1)
Majchrzak, A.; Stanisławska, J. Zróżnicowanie Poziomu życia Gospodarstw Domowych według Grup społeczno-Ekonomicznych I Ich wielkości. wir 2009, 98-108.