(1)
Pawłowska-Tyszko, J. Ocena Rynku Ubezpieczeń majątkowych W Rolnictwie Polskim. wir 2009, 85-97.