(1)
Żółkiewski, P.; Januś, E.; Stanek, P.; Taszarek, B.; Wołoszyn, E. Preferencje rolników Z Lubelszczyzny W Zakresie Korzystania Z usług Doradczych. wir 2019, 87-106.