(1)
Komorowska, D. Wpływ wspólnej Polityki Rolnej Na rozwój Rolnictwa Ekologicznego W Polsce. wir 2009, 163-171.