(1)
Krzyżowski, Łukasz. Wiejskie Migrowanie Na Przestrzeni Stu Lat. Studium Przypadku Gminy Radgoszcz. wir 2009, 113-133.