(1)
Adamowicz, M. Współczesna Rola Rolnictwa a Modele Interwencjonizmu Rolnego. wir 2009, 32-54.