(1)
Nieć, M.; Szponarowicz, M. Seminarium Naukowe „Zmiany Na Rynku pracy”. wir 2009, 203-205.