(1)
Proń-Nowak, N. Prognozowanie pomyślnej przyszłości Dla obszarów Wiejskich W globalizującym Się świecie – XII Światowy Kongres Socjologii Wsi, Goyang 2008. wir 2009, 199-202.