(1)
Kiryluk-Dryjska, E. Ocena skuteczności działań PROW 2004–2006 W Opinii rolników I ekspertów (ujęcie Regionalne). wir 2009, 132-145.