(1)
Bryła, P. Konsekwencje Regionalizacji Systemu płatności bezpośrednich – Wyniki Badań Francuskich ośrodków Naukowych. wir 2009, 85-99.