(1)
Józwiak, W. Efektywność Polskich Gospodarstw Rolnych. Problem Czy Nadzieja?. wir 2009, 35-43.