(1)
Banecki, J.; Nurzyńska, I.; Wiatrak, T. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja I Modernizacja Sektora żywnościowego Oraz rozwój obszarów Wiejskich Na Lata 2004-2006”. Wstępna Ocena. wir 2008, 202-216.