(1)
Maciejczak, M. Uwarunkowania Rozwoju Polskiego Rolnictwa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z Okazji 55-Lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW W Warszawie. wir 2008, 185-194.