(1)
Drygas, M. Sprawozdanie Z Konferencji Polityka Rolna Stanów Zjednoczonych W świetle FARM BILL 2008 Oraz przyszłość WPR Unii Europejskiej Po 2013 Roku. wir 2008, 180-184.