(1)
Hardt, Łukasz. Wspólna Polityka Rolna a Polityka spójności W kontekście przeglądu budżetu UE. wir 2008, 47-65.