pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Standardy etyczne

Autorzy muszą oświadczyć, że rękopisy przedkładane do publikacji stanowią ich oryginalne dzieło. Autorzy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego odniesienia do jakiegokolwiek źródła wykorzystanego w artykule. Plagiaty są nie do zaakceptowania. Wszelkie formy oszustwa naukowego, takie jak fabrykowanie, fałszowanie lub zatajanie wyników badań skutkować będą odrzuceniem artykułu. W przypadku tekstów zbiorowych należy wskazać procentowy udział i rolę każdego z autorów. Autorzy, recenzenci i redaktorzy mają obowiązek ujawniać wszelkie relacje osobiste bądź zawodowe, które mogą skutkować konfliktem interesów.