pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Redakcja

Jerzy Wilkin (redaktor naczelny)
Dominika Milczarek-Andrzejewska (zastępca redaktora)

Adam Czarnecki (sekretarz redakcji)

 

Maria Halamska

Katarzyna Kość-Ryżko

Włodzimierz Rembisz
Henryk Runowski

Andrzej Wiatrak

Katarzyna Zawalińska

 

Małgorzata Gelo-Kluczyńska (sekretariat redakcji - redakcja@irwirpan.waw.pl)

 

Redaktor językowy (proof-reader) – Izabela Syskowska