pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Redakcja

Jerzy Wilkin (redaktor naczelny), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

Adam Czarnecki (sekretarz redakcji), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 

Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

Katarzyna Kość-Ryżko, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy


Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

Andrzej Wiatrak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 

 

Małgorzata Gelo-Kluczyńska (sekretariat redakcji - redakcja@irwirpan.waw.pl)

 

 

Redaktor językowy (proof-reader) – David Westacott