pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Lista recenzentów

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2011 roku

 • dr Marta Błąd, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Włodzimierz Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • mgr inż. Janusz Falkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jan Górecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Stanisław Hońko, Szkoła Główna Gospodarstwa w Warszawie
 • prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PaństwowyInstytut Badawczy
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Dorota Klepacka-Kołodziejska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr inż. Krystyna Rejman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2012 roku

 • dr hab. Marta Błąd, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Izabella-Bukraba Rylska, prof. UW, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
 • prof. dr hab. Jan Górecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Aleksander Lutyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Tomasz Siudek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Michał Świtłyk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • dr hab. Barbara Żarska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2013 roku

 • dr hab. Marta Błąd, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Izabella-Bukraba Rylska, prof. UW, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
 • prof. dr hab. Jan Górecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Aleksander Lutyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Tomasz Siudek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Michał Świtłyk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • dr hab. Barbara Żarska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2014 roku

 • dr Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Bożena Degórska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Piotr Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
 • dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • prof. dr hab. Bożena Gulbicka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
 • dr Piotr Gradziuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Adam Harasim, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • dr Aneta Kargol-Wasiluk, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Stanisław Kowalczyk, prof. nadzw. Szkoły Gównej Handlowej
 • dr hab. Marek Kozak, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Kwieciński, OECD
 • H.C. prof. Wiliam H. Meyers, University of Missouri, Columbia
 • dr Piotr Mikiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Michałek, Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
 • dr Dominika Milczarek-Andrzejewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Ryszard Sobiecki, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Monika Stanny, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Michał Świtłyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Patrycjusz Zarębski, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2015 roku

 • dr Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marta Błąd, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Magdalena Gajewska, Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Górniak, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Politechnika Opolska
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Ryszard Kata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • dr hab. Wojciech Knieć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mariusz Matyka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • dr Ilona Matysiak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Janina Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Monika Stanny, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. Dan Marius Voicilas, Academia Romana Bucuresti, Romania
 • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Katarzyna Zajda, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Eugeniusz Zdrojewski, prof. zw. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN