pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Lista recenzentów

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2011 roku

 • dr Marta Błąd, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Włodzimierz Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • mgr inż. Janusz Falkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jan Górecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Stanisław Hońko, Szkoła Główna Gospodarstwa w Warszawie
 • prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PaństwowyInstytut Badawczy
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Dorota Klepacka-Kołodziejska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr inż. Krystyna Rejman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2012 roku

 • dr hab. Marta Błąd, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Izabella-Bukraba Rylska, prof. UW, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
 • prof. dr hab. Jan Górecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Aleksander Lutyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Tomasz Siudek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Michał Świtłyk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • dr hab. Barbara Żarska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2013 roku

 • dr hab. Marta Błąd, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Izabella-Bukraba Rylska, prof. UW, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
 • prof. dr hab. Jan Górecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Aleksander Lutyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Tomasz Siudek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Michał Świtłyk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • dr hab. Barbara Żarska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2014 roku

 • dr Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Bożena Degórska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Piotr Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
 • dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • prof. dr hab. Bożena Gulbicka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
 • dr Piotr Gradziuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Adam Harasim, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • dr Aneta Kargol-Wasiluk, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Stanisław Kowalczyk, prof. nadzw. Szkoły Gównej Handlowej
 • dr hab. Marek Kozak, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Kwieciński, OECD
 • H.C. prof. Wiliam H. Meyers, University of Missouri, Columbia
 • dr Piotr Mikiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Michałek, Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
 • dr Dominika Milczarek-Andrzejewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Ryszard Sobiecki, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Monika Stanny, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Michał Świtłyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Patrycjusz Zarębski, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2015 roku

 • dr Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marta Błąd, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Magdalena Gajewska, Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Górniak, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Politechnika Opolska
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Ryszard Kata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • dr hab. Wojciech Knieć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mariusz Matyka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • dr Ilona Matysiak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Janina Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Monika Stanny, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. Dan Marius Voicilas, Academia Romana Bucuresti, Romania
 • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Katarzyna Zajda, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Eugeniusz Zdrojewski, prof. zw. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Lista recenzentów kwartalnika "Wieś i Rolnictwo" w 2016 roku

 • prof. Mieczysław Adamowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Pope John Paul II State School Of Higher Education in Biała Podlaska)
 • prof. Tetiana Balanovska, National University of Life and Environmental  Sciences of Ukraine, Ukraina
 • dr inż. Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta, Instytut Slawistyki PAN
 • dr hab. Wawrzyniec  Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski (University of Rzeszów)
 • dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (University of Economics in Poznań)
 • prof. Sophia Davidowa, University of Kent, Wielka Brytania
 • prof. dr hab. Wiesław Dembek, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (Institute for Land Reclamation and Grassland Farming)
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences)
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab.  Włodzimierz Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Szczepan Figiel, prof.  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • prof. dr hab.  Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Maciej Gdula, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)
 • dr hab. Piotr Gradziuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Politechnika Opolska (Opole University of Technology)
 • prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology)
 • prof. dr hab. inż. Edmund Kaca, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Institute of Technology and Life Sciences)
 • dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Agricultural University of Kraków)
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • dr Katarzyna Kość-Ryżko, Instytut Archeologii i Etnografii PAN (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences)
 • prof. Imre Kovach, Hungarian Academy of Sciences, Węgry
 • dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Puławy)
 • prof. dr hab. Jacek Kulawik, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
 • prof. Tatiana Litvinenko, Belgorod State Agricultural University, Rosja
 • dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • dr hab. M. Matyka, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Puławy)
 • dr Ilona Matysiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Maria Grzegorzewska University in Warsaw)
 • prof. dr hab. Marie-Claude Maurel, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francja 
 • H.C. prof. Wiliam H. Meyers, University of Missouri, Columbia
 • prof. dr hab. Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Agricultural University of Kraków)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Agricultural University of Kraków)
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  (Jagiellonian University in Kraków)
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Włodzimierz  Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr Maarit Sireni, University of Eastern Finland, Finlandia
 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Warsaw School of Economics)
 • dr hab. Monika Stanny, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Maria Curie-Skłodowska University)
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr inż. Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)    
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Institute of Geography and Spatial Organization,  Polish Academy of Sciences)
 • dr Małgorzata Twardzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  (University of Economics in Katowice)
 • dr hab. Adam Wąs, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Feliks Wysocki, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences)
 • dr Patrycjusz Zarębski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Maria Curie-Skłodowska University)

Lista recenzentów kwartalnika "Wieś i Rolnictwo" w 2017 roku

 • dr hab. Muzahim Al-Noorachi, prof. nadzw., Społeczna Akademia Nauk (Social Sciences Academy)
 • dr inż. Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Katarzyna Brodzińska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Adam Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Wawrzyniec Czubak, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences)
 • dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. Sophia Davidova, University of Kent, Wielka Brytania
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Jan Fałkowski, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Puławy)
 • dr hab. Piotr Gradziuk, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Adam Habuda, prof. nadzw., Instytut Nauk Prawnych PAN (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Andrzej Hałasiewicz, były przedstawiciel Polski przy FAO, Członek Komitetu Programowego FAO w Rzymie
 • prof. Marcus Hanish, Humboldt Universität, Niemcy
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice)
 • dr Jakub Jasiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Józef Kania, prof. nadzw., Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Agricultural University of Krakow)
 • prof. dr hab. Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr hab. Karol Kociszewski, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław University of Economics)
 • dr inż. Magdalena Ligaj-Zwolińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Pope John Paul II State School Of Higher Education in Biała Podlaska)
 • dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • dr hab. Adriana Łukaszewicz, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Pulawy)
 • dr Ilona Matysiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Maria Grzegorzewska University in Warsaw)
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Wiesła w Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Agricultural University of Krakow)
 • dr Barbara Perepeczko, emerytowany pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Agnieszka Poczta-Wajda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznan University of Economics)
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr Konrad Prandecki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)
 • dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Małgorzata Raczkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Monika Sporek, Uniwersytet Opolski (University of Opole)
 • dr inż. Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. Kenneth J. Thomson, University of Aberdeen, Wielka Brytania
 • dr Monica Tudor, Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Rumunia
 • dr hab. Adam Wąs, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Paweł Węgorek, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (Institute of Plant Protection, ational Research Institute in Poznan)
 • prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki (University of Lodz)
 • dr Marian Zalesko, Uniwersytet w Białymstoku (University of Bialystok)
 • dr Patrycjusz Zarębski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)
 • prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2018 roku

 • prof. Mieczysław Adamowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Pope John Paul II State School Of Higher Education in Biała Podlaska)
 • dr inż. Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. Štefan Bojnec, University of Primorska, Koper, Słowenia
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Adam Czarnecki, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski (University of Rzeszów)
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (University of Economics in Poznań)
 • dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (University of Economics in Poznań)
 • dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • dr Liesbeth Dries, Wageningen University, Wageningen, Holandia
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Jan Fałkowski, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • prof. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University in Kraków)
 • dr inż. Katarzyna Gralak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Andrzej Hałasiewicz, Były Stały Przedstawiciel Polski przy FAO
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice)
 • prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • dr Jakub Jasiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences)
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Wojciech Knieć, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, prof. nadzw., Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
 • dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • prof. Alan Matthews, Trinity College, Dublin, Irlandia
 • dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (University of Economics in Poznań)
 • dr Ilona Matysiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ((Maria Grzegorzewska University in Warsaw)
 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Agricultural University of  Krakow)
 • dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • dr hab. Michał Pietrzak, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki (University of Lodz)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)
 • dr Anna Rosa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. Paulina Rytkönen, Södertörn University, Huddinge, Szwecja
 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa (Warsaw School of Economics)
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski (University of Rzeszów)
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. Kenneth J. Thomson, University of Aberdeen, Aberdeen, Wielka Brytania
 • dr Anna Visvizi, The American College of Greece, Ateny, Grecja
 • dr hab. Dan Marius Voicilas, prof. nadzw., Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bukareszt, Rumunia
 • prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Katarzyna Zajda, Uniwersytet Łódzki (University of Lodz)
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Agricultural University of  Krakow)
 • prof. dr hab. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie  (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute in Warsaw)

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2019 roku

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • prof. Kato Atsufumi, Kyoto Sangyo University, Kyoto, Japonia
 • dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Vasile-Mihai Cucerzan, University of Agricultural Sciences, Cluj Napoca, Rumunia
 • prof. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku (University of Białystok)
 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • dr Wojciech Goszczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (University of Economics in Wrocław)
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr Andrzej Hałasiewicz, Były Stały Przedstawiciel Polski przy FAO
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice)
 • dr Agnieszka Jakubowska, Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology)
 • mgr inż. Błażej Jendrzejewski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Alina Jurcewicz, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences)
 • dr Dorota Kałuża-Kopias, Uniwersytet Łódzki (University of Łódź)
 • dr hab. Józef Kania, prof. nadzw., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Cracow)
 • prof. Iryna Kurylo, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraina
 • prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • dr hab. Mariola Kwasek, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute)
 • dr Sergiy Kyryzyuk, Institute for Economics and Forecasting, Kiev, Ukraina
 • dr Inna Levkovych, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Halle/Saale, Niemcy
 • dr Yuheng Li, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (IGSNRR CAS), Beijing, Chiny
 • dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (University of Economics in Poznań)
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Agricultural University of Cracow)
 • prof. Tetyana Nagornyak, Vasyl' Stus Donetsk National University, Winnica, Ukraina
 • dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences)
 • dr hab. Michał Pietrzak, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr Mykola Polovyi, Vasyl' Stus Donetsk National University, Winnica, Ukraina
 • dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki (University of Łódź)
 • dr Matthew Reed, University of Gloucestershire, Cheltenham, Wielka Brytania
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy (Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute)
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences)
 • dr Ariane Sept, Leibniz Institute for Research on Society and Space (IRS), Erkner, Niemcy
 • dr hab. Katarzyna Smędzik-Ambroży, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (The Poznań University of Economics and Business)
 • prof. dr hab. Jarosław Socha, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Agricultural University of Cracow)
 • dr hab. Monika Stanny, prof. nadzw., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki (University of Łódź)
 • dr hab. Emilija Stojmenova Duh, prof. nadzw., Universty of Ljubljana, Słowenia
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. Tran Thi Minh Thi, Institute for Family and Gender Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences, Hanoi, Wietnam
 • dr hab. Dan Marius Voicilas, prof. nadzw., Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bukareszt, Rumunia
 • prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
 • prof. dr hab. Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Agricultural University of Cracow)
 • prof. Jan Žukovskis, Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa