pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (182) 2019

Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara

Duże gospodarstwa rolne w krajach UE o różnym poziomie rozwoju gospodarczego w latach 2005–2016

Zakres stron: 7-23

abstrakt

Beata Kucia-Guściora

Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych

Zakres stron: 25-43

abstrakt

Ewa Halicka, Joanna Kaczorowska, Agata Szczebyło

Zrównoważona konsumpcja żywności w wiejskich gospodarstwach domowych z dziećmi

Zakres stron: 45-61

abstrakt

Anna M. Klepacka

Determinanty wzrostu wykorzystania wybranych źródeł energii odnawialnej w kontekście rozwoju zrównoważonego

Zakres stron: 63-86

abstrakt

Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Piotr Stanek, Bożena Taszarek, Ewelina Wołoszyn

Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych

Zakres stron: 87-106

abstrakt

Adam Koziolek

Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim

Zakres stron: 105-121

abstrakt