pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (179) 2018

Jerzy Wilkin

Profesor Marek Kłodziński – badacz, organizator, opiekun naukowy i człowiek wszechstronnie zaangażowany (w 80. rocznicę urodzin)

Zakres stron: 9–11

abstrakt

Izabella Bukraba-Rylska

O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce

Zakres stron: 13–30

abstrakt

Józef Stanisław Zegar

Rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 31–48

abstrakt

Aneta Dacko, Mariusz Dacko

Studia nad rozwojem obszarów wiejskich – od paradygmatu wzrostu do rezyliencji

Zakres stron: 49–64

abstrakt

Henryk Runowski

Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej między krajami Unii Europejskiej i kierunki ich zmian

Zakres stron: 65–84

abstrakt

Keith S. Howe

Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii

Zakres stron: 85–112

abstrakt

Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński

Wielofunkcyjność – nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich

Zakres stron: 113–132

abstrakt

Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski

Bezpieczeństwo żywnościowe i oddziaływanie środowiskowe rolnictwa w europejskich krajach transformacji ustrojowej

Zakres stron: 133–150

abstrakt

Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara

Gospodarstwa pomocnicze a wykorzystanie ziemi rolniczej

Zakres stron: 151–167

abstrakt

Iwona Nurzyńska, Mirosław Drygas

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) – zbędny wydatek czy konieczność?

Zakres stron: 169–187

abstrakt

Piotr Gibas, Krystian Heffner

Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich

Zakres stron: 189–207

abstrakt

Adam Czarnecki

Wzorce konsumpcji właścicieli drugich domów i ich znaczenie dla wielofunkcyjności wsi

Zakres stron: 209–229

abstrakt

Anna Rosa, Patrycjusz Zarębski

Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 231–246

abstrakt

Anna Rosa, Patrycjusz Zarębski

Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 231–246

abstrakt

Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz

Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego

Zakres stron: 247–280

abstrakt

Andrzej Rosner, Monika Stanny

Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi

Zakres stron: 281–292

abstrakt pełna wersja artykułu

Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat?

Zakres stron: 293–296

abstrakt

Kwartalnik Nr 1 (178) 2018

Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Jubileusz Profesor Marii Halamskiej

Zakres stron: 7-10

abstrakt pełna wersja artykułu

Grzegorz Gorzelak

Maria Halamska – Uczona z klasą

Zakres stron: 11-13

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy?

Zakres stron: 15-32

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Kaleta

Wieś jako przedmiot zainteresowania socjologii

Zakres stron: 33-47

abstrakt pełna wersja artykułu

Marie-Claude Maurel

Gdy zmienia się system: ścieżki rozwoju wiejskiego w Europie Centralnej

Zakres stron: 49-65

abstrakt pełna wersja artykułu

Hanna Podedworna

Między gospodarką rodzinną a rynkiem. Stosunki pracy w polskim rolnictwie z perspektywy socjologii wsi

Zakres stron: 67-78

abstrakt pełna wersja artykułu

Pascal Chevalier, Guillaume Lacquement

Francuska przestrzeń wiejska. Kategorie i wyobrażenia heterogenicznej wiejskości

Zakres stron: 79-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Pilichowski

Grupy producentów w rolnictwie. Refleksja socjologiczna

Zakres stron: 97-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewa Gabryelak

Edukacja formalna w kontekście przemian demograficznych wsi

Zakres stron: 123-140

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Perepeczko

Ruchliwość społeczna na wsi mazurskiej. Lata minione i współczesne

Zakres stron: 141-158

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Projekt naukowy „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi” realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – informacja i zaproszenie

Zakres stron: 159-160

abstrakt pełna wersja artykułu