pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (177) 2017

Andrzej Kaleta

Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919–2017)

Zakres stron: 7-16

abstrakt pełna wersja artykułu

Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz

Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015

Zakres stron: 17-37

abstrakt pełna wersja artykułu

Sebastian Stępień, Katarzyna Smędzik-Ambroży, Marta Guth

Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolnych na przykładzie Polski

Zakres stron: 39-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej

Zakres stron: 59-76

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Anna Oleńczuk-Paszel

Poziom życia ludności na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce

Zakres stron: 77-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe

Zakres stron: 97-114

abstrakt pełna wersja artykułu

Stanisław Świtek, Łukasz Jankowiak, Zuzanna M. Rosin, Zuzanna Sawinska, Ryszard Steppa, Viktoria Takacs, Adam Zbyryt, Piotr Tryjanowski

Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych

Zakres stron: 115-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Dominika Zwęglińska

Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Zakres stron: 139-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Grzegorz Ślusarz

Recenzja książki: Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann, Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE

Zakres stron: 147-151

abstrakt pełna wersja artykułu

Fundacja, która zmienia polską wieś

Zakres stron: 153-156

abstrakt pełna wersja artykułu

Spis treści kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2017 roku

Zakres stron: 157-162

abstrakt pełna wersja artykułu

Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2017 roku

Zakres stron: 163-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (176) 2017

Od redakcji

Zakres stron: 7-9

abstrakt pełna wersja artykułu

David Freshwater

Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych

Zakres stron: 11-33

abstrakt pełna wersja artykułu

Kyösti Arovuori

Jak reformy WPR przyczyniły się do zmian strukturalnych w rolnictwie?

Zakres stron: 35-51

abstrakt pełna wersja artykułu

Bazyli Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda

Wpływ polityki i rynku na relatywną deprywację dochodową czynnika pracy w rolnictwie

Zakres stron: 53-70

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Matyja

Zasoby pracy w polskich gospodarstwach z perspektywy pracowniczych spółdzielni rolniczych

Zakres stron: 71-95

abstrakt pełna wersja artykułu

Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj

Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)

Zakres stron: 97-120

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Bańkowska, Piotr Gradziuk

Energetyka odnawialna – implikacje dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 121-146

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania

Zakres stron: 147-153

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Zakres stron: 155-159

abstrakt pełna wersja artykułu

Dominika Zwęglińska

Sprawozdanie z XXVII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi

Zakres stron: 161-166

abstrakt pełna wersja artykułu

Fundacja, która zmienia polską wieś

Zakres stron: 167-169

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (175) 2017

Michał Dudek

Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce

Zakres stron: 7-27

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Ptak

Kapitał społeczny sołtysów

Zakres stron: 29-48

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Luzar-Błaż, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent

Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie

Zakres stron: 49-67

abstrakt pełna wersja artykułu

Aldona Standar

Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS

Zakres stron: 69-92

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje

Zakres stron: 93-118

abstrakt pełna wersja artykułu

Oskar Wolski

Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia

Zakres stron: 119-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Martyna Głodowska, Anna Gałązka

Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego

Zakres stron: 147-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Waldemar Humięcki, Bogdan Podgórski

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i stan realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zakres stron: 167-183

abstrakt pełna wersja artykułu

Informacje dla Autorów

Zakres stron: 185

abstrakt

Kwartalnik Nr 1 (174) 2017

Jerzy Bański

Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej

Zakres stron: 7-22

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun

Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE

Zakres stron: 23-48

abstrakt pełna wersja artykułu

Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Joanna Stawska, Michał Soliwoda

Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA

Zakres stron: 49-74

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Kozera

Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego

Zakres stron: 75-97

abstrakt pełna wersja artykułu

Bazyli Czyżewski, Łukasz Kryszak

Wpływ typów rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych

Zakres stron: 99-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Domagalska-Grędys

Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych

Zakres stron: 123-147

abstrakt pełna wersja artykułu

Marian Flis, Bogusław Rataj

Szkody łowieckie – nowe podejście do problemu

Zakres stron: 149-161

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska, Anna Rosa

Sprawozdanie ze 160. Seminarium European Association of Agricultural Economists „Rural Jobs and the Common Agricultural Policy”

Zakres stron: 163-174

abstrakt pełna wersja artykułu