pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015

Henryk Runowski

Profesor zw., dr hab., dr h.c. Marek Kłodziński – 50-lecie pracy naukowej

Zakres stron: 7-10

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Rosner

Problem pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala pomiarowa i jej właściwości

Zakres stron: 11-31

abstrakt pełna wersja artykułu

Bazyli Czyżewski, Jakub Staniszewski

Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje

Zakres stron: 33-46

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”

Zakres stron: 47-64

abstrakt pełna wersja artykułu

Dominika Milczarek-Andrzejewska, Ruta Śpiewak

Organizacje rolnicze i ich wpływy na otoczenie – podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej

Zakres stron: 67-76

abstrakt pełna wersja artykułu

Marcin Burzec

Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski

Zakres stron: 77-89

abstrakt pełna wersja artykułu

Urszula Zimoch, Hannu Törmä, Jouko Kinnunen, Susanna Keskinarkaus, Mikko Rautiainen

Wpływ myślistwa i wędkarstwa na regionalny rozwój gospodarczy w Finlandii

Zakres stron: 91-104

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Jastrzębiec-Witowska

Rolnictwo obywatelskie w USA: studium przypadku stanu Kentucky

Zakres stron: 105-121

abstrakt pełna wersja artykułu

Alina Źróbek-Różańska, Elżbieta Zysk

Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich

Zakres stron: 123-137

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Banaszuk, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Robert Czubaszek, Sławomir Roj-Rojewski

Skutki energetycznego wykorzystania biomasy

Zakres stron: 139-152

abstrakt pełna wersja artykułu

Wiesław Musiał

Recenzja monografii Adama Majchrzaka: Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej

Zakres stron: 153-159

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Krystyny Romaniszyn: Krótki wykład o utowarowieniu

Zakres stron: 161-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Socjolog wobec młodych biednych na wsi. Recenzja książki Piotra Bindera: Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich

Zakres stron: 167-173

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (168) 2015

Katarzyna Zajda

Wieś jako terytorium innowacyjne

Zakres stron: 7-19

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Goszczyński, Wojciech Knieć

Kapitał społeczny wsi pomorskiej: o sposobach pomiaru, bilansie i perspektywach rozwoju

Zakres stron: 21-41

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Sadowski, Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska, Patrycja Beba

Modele gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej

Zakres stron: 43-62

abstrakt pełna wersja artykułu

Patrycjusz Zarębski

Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw

Zakres stron: 63-77

abstrakt pełna wersja artykułu

Vitaliy Krupin, Vasyl Chemerys

Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities (Wsparcie finansowe jako element infrastruktury rozwoju rolnictwa: realia ukraińskie)

Zakres stron: 79-89

abstrakt pełna wersja artykułu

Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Justyna Gutowska

Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty

Zakres stron: 91-106

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Piwowar, Maciej Dzikuć

Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju

Zakres stron: 107-114

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Hanna Nagalska

Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów

Zakres stron: 117-132

abstrakt pełna wersja artykułu

Brygida Solga

Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej

Zakres stron: 133-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zawalińska, Jerzy Wilkin, Dominika Milczarek-Andrzejewska

„Rolnictwo we wzajemnie połączonym świecie” – relacja z 29 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE) w Mediolanie

Zakres stron: 147-155

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Podgórski, Leszek Świętochowski

Gospodarowanie przez ANR Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zakres stron: 157-172

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Michela Maffesolego: Rytm życia Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej

Zakres stron: 173-175

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015

Monika Stanny, Izasław Frenkel

Prof. dr hab. Andrzej Rosner

Zakres stron: 7-9

abstrakt pełna wersja artykułu

Wybór tekstów prof. dr. hab. Andrzeja Rosnera (artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, monografii autorskich, współautorskich, a także prac zbiorowych pod redakcją naukową oraz materiałów niepublikowanych)

Zakres stron: 10-12

abstrakt pełna wersja artykułu

Paolo Santacroce

Experience of food security – vulnerability analysis. WWW i.e. Who, Why, Where (Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego: koncepcje i doświadczenia. KDG, czyli Kto, Dlaczego, Gdzie)

Zakres stron: 13-32

abstrakt pełna wersja artykułu

Izasław Frenkel

Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010–2013

Zakres stron: 33-62

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystyna Szafraniec

Rolnicy a pozostali mieszkańcy wsi i miast. Analiza zmian sytuacji życiowej, postaw i orientacji politycznych po 1989 roku

Zakres stron: 63-82

abstrakt pełna wersja artykułu

Krystian Heffner

Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Zakres stron: 83-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Przestrzeń wsi od strony wiedzy i doświadczenia

Zakres stron: 105-123

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Zagrożenia i szanse stojące przed rozwojem sektora przedsiębiorczości wiejskiej

Zakres stron: 125-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Bański

Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Zakres stron: 139-149

abstrakt pełna wersja artykułu

Wioletta Kamińska

Dostępność instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne

Zakres stron: 151-167

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Kołodziejczak

Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej

Zakres stron: 169-192

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej

Zakres stron: 193-203

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Stare-nowe strategie rolników. Recenzja książki Amandy Krzyworzeki Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii pracy i przetrwania

Zakres stron: 205-210

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Renaty Knap Światowy handel rybami i produktami rybnymi

Zakres stron: 211-216

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015

Sylwia Michalska

Wprowadzenie

Zakres stron: 7-9

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Wrzochalska

The role of women in the rural areas

Zakres stron: 11-21

abstrakt pełna wersja artykułu

Beata Łaciak

Serialowy obraz kobiet wiejskich

Zakres stron: 23-34

abstrakt pełna wersja artykułu

Magdalena Gajewska, Sylwia Michalska

Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich

Zakres stron: 35-50

abstrakt pełna wersja artykułu

Kinga Pawłowska

Kobieta wiejska w Pamiętnikach chłopów z lat 30. XX wieku

Zakres stron: 51-65

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Górniak

Wiejskie kobiety w sytuacji ubóstwa — jak je widzą, jak je piszą

Zakres stron: 67-79

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Partycypacja polityczna kobiet wiejskich

Zakres stron: 81-95

abstrakt pełna wersja artykułu

Magda Biejat, Katarzyna Wójcikowska

O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich

Zakres stron: 97-109

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Chmielewska

Kobiety wiejskie kruszą „szklany sufit”

Zakres stron: 111-125

abstrakt pełna wersja artykułu

Ilona Matysiak

Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć

Zakres stron: 127-141

abstrakt pełna wersja artykułu

Maarit Sireni

Rural motherhood and childcare. An analysis of Finnish practices and contrasting expectations (Macierzyństwo i opieka nad dziećmi na terenach wiejskich w Finlandii. Analiza praktyki i oczekiwań społecznych)

Zakres stron: 143-156

abstrakt

Olga Rodak, Julia Szawiel

„Kultura jest Babą”. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko

Zakres stron: 157-162

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Domaradzka

Recenzja książki Ilony Matysiak Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny

Zakres stron: 163-166

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Współczesne Polki: jakie są i czego pragną? Recenzja książki

Zakres stron: 167-170

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Górniak

Recenzja książki Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka E.R. Hryciuk i E. Korolczuk

Zakres stron: 171-176

abstrakt pełna wersja artykułu

Elżbieta Karnafel-Wyka

Mobilność zawodowa kobiet wiejskich: inicjatywy i działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakres stron: 177-184

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 1.1 (166.1) 2015

Maria Halamska

Od redaktora naukowego

Zakres stron: 7-10

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Kryteria definiowania gospodarstw rodzinnych w wybranych krajach

Zakres stron: 11-22

abstrakt pełna wersja artykułu

Jean-Michel Sourisseau, Philippe Bonnal, Jacques Marzin, Bruno Loscha, Pierre-Marie Bosc

Znaczenie rolnictwa rodzinnego w procesach rozwoju. Wnioski i rekomendacje

Zakres stron: 23-44

abstrakt pełna wersja artykułu

Patrick Mooney i Keiko Tanaka

The family farms in the United States: social relations, scale and region (Gospodarstwa rodzinne w USA: stosunki społeczne, rozmiary i różnice regionalne)

Zakres stron: 45-57

abstrakt pełna wersja artykułu

Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska, Patrycja Beba i Wawrzyniec Czubak

Strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych w UE

Zakres stron: 59-77

abstrakt pełna wersja artykułu

Marie-Claude Maurel

From disappearance to recovery: family farming in Central Europe Questioning the path dependency hypothesis (Od zaniku do odrodzenia: rolnictwo rodzinne w Europie Centralnej Kwestionując hipotezę zależności od ścieżki rozwoju)

Zakres stron: 79-105

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Specyfika rolnictwa rodzinnego w Polsce: ciężar przeszłości i obecne uwarunkowania

Zakres stron: 107-129

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Nowak i Krzysztof Gorlach

Rolnicy i spółdzielczość w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?

Zakres stron: 131-154

abstrakt pełna wersja artykułu

Janusz Żmija i Monika Szafrańska

Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce

Zakres stron: 155-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Ryszard Kamiński

Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin

Zakres stron: 167-186

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości

Zakres stron: 187-195

abstrakt pełna wersja artykułu

Ruta Śpiewak

Globalne siły a nowa klasa chłopska

Zakres stron: 197-204

abstrakt pełna wersja artykułu