pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.1 (166.1) 2015

Maria Halamska

Od redaktora naukowego

Zakres stron: 7-10

pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Kryteria definiowania gospodarstw rodzinnych w wybranych krajach

Zakres stron: 11-22

abstrakt pełna wersja artykułu

Jean-Michel Sourisseau, Philippe Bonnal, Jacques Marzin, Bruno Loscha, Pierre-Marie Bosc

Znaczenie rolnictwa rodzinnego w procesach rozwoju. Wnioski i rekomendacje

Zakres stron: 23-44

abstrakt pełna wersja artykułu

Patrick Mooney i Keiko Tanaka

The family farms in the United States: social relations, scale and region (Gospodarstwa rodzinne w USA: stosunki społeczne, rozmiary i różnice regionalne)

Zakres stron: 45-57

abstrakt

Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska, Patrycja Beba i Wawrzyniec Czubak

Strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych w UE

Zakres stron: 59-77

abstrakt pełna wersja artykułu

Marie-Claude Maurel

From disappearance to recovery: family farming in Central Europe Questioning the path dependency hypothesis (Od zaniku do odrodzenia: rolnictwo rodzinne w Europie Centralnej Kwestionując hipotezę zależności od ścieżki rozwoju)

Zakres stron: 79-105

abstrakt

Maria Halamska

Specyfika rolnictwa rodzinnego w Polsce: ciężar przeszłości i obecne uwarunkowania

Zakres stron: 107-129

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Nowak i Krzysztof Gorlach

Rolnicy i spółdzielczość w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?

Zakres stron: 131-154

abstrakt pełna wersja artykułu

Janusz Żmija i Monika Szafrańska

Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce

Zakres stron: 155-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Ryszard Kamiński

Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin

Zakres stron: 167-186

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości

Zakres stron: 187-195

pełna wersja artykułu

Ruta Śpiewak

Globalne siły a nowa klasa chłopska

Zakres stron: 197-204

pełna wersja artykułu