pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (186) 2020


Tytuł: Wsparcie międzypokoleniowe a dobrobyt subiektywny wśród starszych mieszkańców wsi w Wietnamie

Autor: Nguyen Ha Dong

Afiliacja:

Nguyen Ha Dong, MA, Researcher, Institute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam, nguyenhadong@gmail.com; ORCID: 0000-0002-2527-5612.

Zakres stron: 69-91

Numer DOI: 10.7366/wir032019/04

Słowa kluczowe: dobrobyt subiektywny, wsparcie międzypokoleniowe, osoby starsze, Wietnam.

W artykule zbadano, w jaki sposób wsparcie międzypokoleniowe wpływa na dobrobyt subiektywny wśród osób starszych na wietnamskiej wsi, na podstawie danych z badania „Wzmacnianie zaangażowania społecznego w opiekę nad osobami starszymi w zmieniających się strukturach gospodarczej i rodziny w Azji: Polityka i praktyczne dialogi pomiędzy społecznościami lokalnymi w Wietnamie i Japonii” przeprowadzonego w 2017 r. Próba badawcza obejmowała 307 respondentów w wieku 60 lat i starszych zamieszkałych na obszarach wiejskich w środkowym Wietnamie. Dobrobyt subiektywny obejmuje samopoczucie psychiczne, samoocenę zdrowia fizycznego i zadowolenie z życia. Stwierdzono, że samopoczucie psychiczne wszystkich badanych osób starszych staje się lepsze, gdy udzielają one wsparcia finansowego swoim dzieciom. Pomimo trudności ekonomicznych i rozpowszechnienia ww. normy wspierania dzieci, zabezpieczenie finansowe dzieci ze strony rodziców nie jest tu postrzegane jako obciążenie osób starszych, lecz pomaga im potwierdzić ich pozycję i władzę w relacjach międzypokoleniowych. Niemniej jednak otrzymywanie opieki duchowej odpowiada za poprawę ich samopoczucia psychicznego i zadowolenia z życia. Wyniki sugerują, że efekt wsparcia międzypokoleniowego powinien być uwzględniony przy rozważaniach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych.

wróć do listy