pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (186) 2020

Maria Halamska

Mieszkańcy wsi a zmiany polityczne (ciąg dalszy rozważań o stuleciu 1918–2018)

Zakres stron: 7-25

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Bańkowska, Jakub Jasiński

Ocena potencjału towarowości gospodarstw ekologicznych – na przykładzie województwa podlaskiego

Zakres stron: 27-49

abstrakt pełna wersja artykułu

Taras Vasyltsiv, Ruslan Lupak, Olha Levytska

Trendy i cechy migracji z Ukrainy do Polski: aspekt obszarów wiejskich i implikacje dla polityki migracyjnej państwa

Zakres stron: 51-67

abstrakt pełna wersja artykułu

Nguyen Ha Dong

Wsparcie międzypokoleniowe a dobrobyt subiektywny wśród starszych mieszkańców wsi w Wietnamie

Zakres stron: 69-91

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Zuba-Ciszewska

Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce − na przykładzie produktów mleczarskich

Zakres stron: 93-119

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Wiejskie chorowanie. Recenzja książki Eweliny Szpak „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej

Zakres stron: 121-131

abstrakt pełna wersja artykułu