pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (185) 2019


Tytuł: Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018

Autor: Marta Błąd

Afiliacja:

dr hab. Marta Błąd, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska,
marta.blad@wp.pl, ORCID: 0000-0003-3882-6281

Zakres stron: 109–140

Numer DOI: 10.7366/wir042019/06

Słowa kluczowe: ziemia rolnicza, obrót ziemią rolniczą, Polska, lata 2000−2018

W artykule przedstawiono zmiany w gospodarowaniu ziemią rolniczą w Pol  sce w latach 2000−2018, w ujęciu statystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem lat 2016−2018), głównie w zakresie rynkowego i pozarynkowego obrotu ziemią prywatną; nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców i gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Cezura 2016 roku została przyjęta jako rok wprowadzenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, która − jak założono w tezie badawczej − wpłynęła na ograniczenie intensywności obrotu ziemią. Wyniki analizy pozwalają zweryfikować tę tezę, gdyż w badanych latach spadła liczba transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości rolnych; został wyhamowany wzrost cen ziemi rolniczej na rynku prywatnym; spadła intensywność nabywania ziemi przez cudzoziemców; radykalnie spadła intensywność sprzedaży ziemi z Zasobu; wyraźnie zmniejszył się udział transakcji rynkowych na rzecz transakcji pozarynkowych oraz spadły ceny ziemi uzyskiwane przez ANR/KOWR za grunty rolne i nie nastąpił oczekiwany wzrost instytucji dzierżawy.

wróć do listy