pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (185) 2019


Tytuł: Wiejska spółdzielczość spożywców 1900−1939. Zapomniana karta z dziejów samoorganizacji wsi polskiej

Autor: Aleksandra Bilewicz

Afiliacja:

dr Aleksandra Bilewicz, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska, abilewicz@irwirpan.waw.pl, ORCID: 0000-0003-1133-1270

Zakres stron: 45-66

Numer DOI: 10.7366/wir042019/03

Słowa kluczowe: spółdzielnia spożywców, ruch spółdzielczy na wsi, samoorganizacja wsi, wiejska sfera publiczna

Celem artykułu jest próba nakreślenia społecznej historii rozwoju wiejskich spółdzielni spożywców na ziemiach polskich w latach 1900−1939. Autorka przedstawia argumenty na rzecz tezy, że spółdzielnie spożywców były stosunkowo słabe ekonomicznie w porównaniu z innymi działami spółdzielczości wiejskiej, jednak odgrywały istotną rolę w budowaniu wiejskiej sfery publicznej, co przyczyniło się zaś do wzrostu znaczenia ruchu ludowego. Znaczenie wiejskiej spółdzielczości spożywców zostało jednak zapomniane, głównie ze względu na powojenne przekształcenia, które doprowadziły do likwidacji tych placówek i tym samym – ruchu społecznego.

wróć do listy