pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (185) 2019

Monika Stanny

Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju polskiej wsi – wielowymiarowy dialog naukowy

Zakres stron: 7-24

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Łuczewski

Wywiad z Profesorem Zbigniewem Tadeuszem Wierzbickim przeprowadzony przez Michała Łuczewskiego

Zakres stron: 25-44

abstrakt pełna wersja artykułu

Aleksandra Bilewicz

Wiejska spółdzielczość spożywców 1900−1939. Zapomniana karta z dziejów samoorganizacji wsi polskiej

Zakres stron: 45-66

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Koziolek

Od „prasy dla ludu” do „prasy ludowej” − ewolucja polskich czasopism w zaborze austriackim

Zakres stron: 67-86

abstrakt pełna wersja artykułu

Karolina Echaust

Meandry polskiej prasy pszczelarskiej w kontekście zmian politycznych i społecznych w Polsce

Zakres stron: 87-107

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018

Zakres stron: 109–140

abstrakt pełna wersja artykułu

Mariusz Niestrawski

Narodziny, potęga i schyłek polskiego lotnictwa rolniczego

Zakres stron: 141–164

abstrakt pełna wersja artykułu

Gabriela Czapiewska

Dialog międzypokoleniowy a aktywizacja społeczna osób starszych w środowisku wiejskim

Zakres stron: 165–185

abstrakt pełna wersja artykułu