pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (185) 2019

Pełne wersje artykułów dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego Scholar: https://scholar.com.pl/pl/glowna/4022-2019-wies-i-rolnictwobr-t-185-nr-4br-uwaga-do-kupienia-takze-w-pdfie.html

Monika Stanny

Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju polskiej wsi – wielowymiarowy dialog naukowy

Zakres stron: 7-24

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Łuczewski

Wywiad z Profesorem Zbigniewem Tadeuszem Wierzbickim przeprowadzony przez Michała Łuczewskiego

Zakres stron: 25-44

abstrakt

Aleksandra Bilewicz

Wiejska spółdzielczość spożywców 1900−1939. Zapomniana karta z dziejów samoorganizacji wsi polskiej

Zakres stron: 45-66

abstrakt

Adam Koziolek

Od „prasy dla ludu” do „prasy ludowej” − ewolucja polskich czasopism w zaborze austriackim

Zakres stron: 67-86

abstrakt

Karolina Echaust

Meandry polskiej prasy pszczelarskiej w kontekście zmian politycznych i społecznych w Polsce

Zakres stron: 87-107

abstrakt

Marta Błąd

Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018

Zakres stron: 109–140

abstrakt

Mariusz Niestrawski

Narodziny, potęga i schyłek polskiego lotnictwa rolniczego

Zakres stron: 141–164

abstrakt

Gabriela Czapiewska

Dialog międzypokoleniowy a aktywizacja społeczna osób starszych w środowisku wiejskim

Zakres stron: 165–185

abstrakt