pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (184) 2019


Tytuł: Instytucjonalne i kulturowe aspekty opieki nad starszymi mieszkańcami obszarów wiejskich w Wietnamie

Autor: Tran Thi Minh Thi

Afiliacja:

Tran T. Minh Thi, PhD, Associate Professor, Director General, Institute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan St., Hanoi, Vietnam, thittm.ifgs@vass.gov.vn; ORCID: 0000-0001-6041-4502

Zakres stron: 11-30

Numer DOI: 10.7366/wir032019/01

Słowa kluczowe: opieka nad osobami starszymi, Wietnam, care diamond, kultura, instytucja

Abstrakt: Tradycyjne normy nakazujące dzieciom opiekowanie się starymi rodzicami w społeczeństwach azjatyckich, w tym w Wietnamie, wskazują dzieci jako osoby odpowiedzialne za troskę o rodziców po osiągnięciu przez nich sędziwego wieku. Należy podkreślić, że odpowiedzialność ta często spada na kobiety, które obecnie coraz częściej emigrują z obszarów wiejskich i podejmują pracę zarobkową, co sprawia, że coraz wycofują się z roli opiekunów swoich rodziców. We współpracy z organizacjami społecznymi oraz instytucjami zajmującymi się tym problemem, władze Wietnamu rozwijają system opieki nad seniorami w ich miejscu zamieszkania oraz dbają o rozwój komercyjnego rynku takich usług, jednak to wspólnota lokalna cały czas odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o wsparcie emocjonalne seniorów. Mając na względzie tradycyjną strukturę rodziny, opartą na filozofii konfucjańskiej, odpowiedzialność za opiekę nad starszymi jest nadal obowiązkiem rodziny. Wykorzystując dane z badania 307 seniorów w 2017 r., autor artykułu analizuje rolę rodziny w opiece nad seniorami, stojące przed nią wyzwania i trudności, oraz rolę instytucji lokalnych, państwowych i prywatnych placówek oferujących opiekę dla seniorów, a także politykę w tym zakresie i istniejące luki systemowe, metody i sposoby opieki, powiązania polityki z instytucjami oraz konieczność harmonijnej współpracy wielu instytucji i podmiotów w celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb osób starszych (ang. care diamond). Autor zwraca także uwagę na problem coraz częstszego pozostawiania seniorów na obszarach wiejskich i wskazuje różne próby podtrzymania azjatyckich wartości kulturowych, powiązań rodzinnych, jak również podkreśla ciągły rozwój polityki senioralnej, mający na celu opracowanie bardziej wszechstronnego modelu opieki nad osobami starszymi.

wróć do listy