pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (184) 2019


Tytuł: Innowacyjne formy opieki nad osobami starszymi na obszarach wiejskich w Polsce

Autor: Sylwia Michalska, Anna Rosa, Ryszard Kamiński

Afiliacja:

Dr Sylwia Michalska Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland, sibia@wp.pl; ORCID: 0000-0003-2851-3978;
dr Anna Rosa Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland, arosa@irwirpan.waw.pl; ORCID: 0000-0002-0247-6593;
dr Ryszard Kamiński, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland, r.kaminski@pro.onet.pl; ORCID: 0000-0003-4717-1942

Zakres stron: 31-49

Numer DOI: 10.7366/wir032019/02

Słowa kluczowe: osoby starsze, zmiany demograficzne, domowe hospicjum wiejskie, gospodarstwa opiekuńcze, Polska

Streszczenie: Starzenie się populacji to proces, przed którym stanęła większość krajów europejskich, w tym Polska. Koniecznym jest stosowanie odmiennego podejścia do problemu starości w mieście i na wsi, ze względu na zróżnicowanie obu środowisk. Prognozuje się, że na obszarach wiejskich w Polsce do 2035 roku liczba osób po 65. roku życia wzrośnie o niemal 60%, a ich odsetek wobec ogółu populacji z obecnych 14% do 22%. W związku z tymi zmianami demograficznymi pojawią się nowe wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego. Wzrośnie przede wszystkim zapotrzebowanie na pomoc społeczną i opiekę zdrowotną. W celu ograniczenia konsekwencji tego zjawiska, koniecznym jest podejmowanie działań mających na celu podtrzymanie aktywności społecznej oraz zawodowej i poprawę jakości życia osób po 60 roku życia. Celem artykułu jest identyfikacja nowych i innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, które wspierają na wsi osoby starsze o ograniczonej samodzielności i podtrzymują ich aktywności, a także zapewniają im dobrą jakości życia. Autorzy szczegółowo zaprezentowali dwa niestandardowe rozwiązania radzenia sobie z problemami starzejącego się społeczeństwa. Są to gospodarstwa opiekuńcze i wiejskie hospicjum domowe, które działają na terenach wiejskich w Polsce.

wróć do listy