pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (184) 2019


Tytuł: Rola rodziny w codziennej trosce o osoby starsze w świetle zmieniającej się sytuacji na obszarach wiejskich w Wietnamie

Autor: Dang Thanh Nhan

Afiliacja:

Dang Thanh Nhan, MA, Researcher, Institute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam, dthanhnhan222@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9441-851X

Zakres stron: 97-122

Numer DOI: 10.7366/wir032019/05

Słowa kluczowe: rodzina, osoby starsze, dzienna pomoc, obszary wiejskie, Wietnam

Abstrakt: W artykule wykorzystano zbiory danych dotyczące osób starszych z czterech prowincji; są to dane z roku 2017 dla prowincji Ha Tinh i Quang Ngai (307 osób) oraz dane z roku 2016 dla prowincji Ninh Binh i Tien Giang (407 osób), zebrane w ramach projektu „Wzmacnianie społecznego zaangażowania w pomoc osobom starszym w obliczu zmieniającej się struktury ekonomicznej i rodzinnej w Azji: Polityka i praktyczne dialogi między społecznościami lokalnymi w Wietnamie i Japonii”. Artykuł stanowi próbę oceny roli członków rodziny, zwłaszcza kobiet, w opiece nad osobami starszymi oraz analizy trudności, z jakimi muszą zmierzyć się dzisiejsze rodziny, w odniesieniu do roli społeczności i państwa. Artykuł w szczególności definiuje uwarunkowania społeczno-kulturowe, mające wpływ na to, w jaki sposób każdy członek rodziny troszczy się o swoich seniorów. Wyniki naszych badań wskazują, że rodziny odgrywają bardzo ważną rolę w trosce o osoby starsze, oraz że rola kobiet w tym względzie jest nadal kluczowa, bez względu na okoliczności. Rodzina jest najważniejszym wsparciem dla osób starszych w Wietnamie podczas choroby. Sytuacja ekonomiczna rodziny, stan zdrowia, choroba, płeć, wiek i zatrudnienie mają znaczący wpływ na samopoczucie osób starszych. Zauważono, że troska o byt osób starszych jest jednym z ciężarów, jakie musi unieść rodzina, co w kontekście rosnącej migracji i ostatnich zmian strukturalnych i funkcjonalnych w rodzinie powoduje potrzebę stworzenie bardziej wszechstronnego systemu zabezpieczenia społecznego i usług socjalnych dla osób starszych, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich.

wróć do listy