pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (184) 2019

Numer 3 Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” jest numerem anglojęzycznym poświęconym problemom osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich

Sylwia Michalska, Anna Rosa, Trần Thị Minh Thi

Editors’ Note

Zakres stron: 7-10

Tran Thi Minh Thi

Instytucjonalne i kulturowe aspekty opieki nad starszymi mieszkańcami obszarów wiejskich w Wietnamie

Zakres stron: 11-30

abstrakt

Sylwia Michalska, Anna Rosa, Ryszard Kamiński

Innowacyjne formy opieki nad osobami starszymi na obszarach wiejskich w Polsce

Zakres stron: 31-49

abstrakt

Tran Quy Long

Dostęp osób starszych zamieszkałych na obszarach wiejskich Wietnamu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Zakres stron: 51-71

abstrakt

Trinh Thai Quang, Vasoontara Yiengprugsawan

Wydolność osób starszych a międzypokoleniowe świadczenie wzajemnego wsparcia w Wietnamie

Zakres stron: 73-95

abstrakt

Dang Thanh Nhan

Rola rodziny w codziennej trosce o osoby starsze w świetle zmieniającej się sytuacji na obszarach wiejskich w Wietnamie

Zakres stron: 97-122

abstrakt

Roman Tesliuk, Vitaliy Krupin

Starzenie się ludności Ukrainy: Trendy demograficzne, implikacje społeczne i gospodarcze

Zakres stron: 123-137

abstrakt

Marcin Makowiecki

As the Years Passed, With the Flow of Events. A review of ‘Glimpses of the Country side: One Hundred Years of Polish Countryside’ by Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń

Zakres stron: 139-142