pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (183) 2019


Tytuł: Relacje czynnikowe i produktywnościowe w rolnictwie Unii Europejskiej

Autor: Joanna Jaroszewska, Włodzimierz Rembisz

Afiliacja:

mgr inż. Joanna Jaroszewska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwa, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, joanna.jaroszewska@ierigz.waw.pl, ORCID: 0000-0003-3733-4082;


prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, wlodzimierz.rembisz@ierigz.waw.pl, ORCID: 0000-0001-9941-3398

Zakres stron: 31-55

Numer DOI: 10.7366/wir022019/02

Słowa kluczowe: relacje czynników produkcji, produktywność czynników, Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER)

Streszczenie: W artykule przywołano uznane w ekonomice rolnictwa podejście do badania relacji czynnikowych i produktywnościowych. Określono je analitycznie, po nowemu, wychodząc z funkcji produkcji. Zanalizowano te relacje dla krajów UE implicite dla różnego poziomu gospodarczego. Celem było wykazanie, że prawidłowości związane z tymi relacjami potwierdzają się w obecnym etapie gospodarczego rozwoju krajów UE oraz cały czas są przydatnym narzędziem w procesie poznawczym. Ponadto wyjaśniają podstawy obecnych różnic występujących w rolnictwie krajów UE, szczególnie tzw. starych i nowych. Wykorzystano do tego dane RER, tym samym wskazując na ich użyteczność do analiz.

wróć do listy