pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (183) 2019

Oskar Wolski

Digitalisation of Rural Areas and Agriculture in the EU Debate: How Far from What Research Says?

Zakres stron: 7-30

abstrakt

Joanna Jaroszewska, Włodzimierz Rembisz

Relacje czynnikowe i produktywnościowe w rolnictwie Unii Europejskiej

Zakres stron: 31-55

abstrakt

Dominika Zwęglińska-Gałecka

Gentryfikacja wsi i jej zasięg

Zakres stron: 57-87

abstrakt

Sławomir Sioma

Rola instrumentów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej w przekształceniach związanych z zalesieniem gruntów o marginalnym znaczeniu dla rolnictwa

Zakres stron: 89-107

abstrakt

Andrzej Jędruchniewicz

Produkcja i ceny w rolnym cyklu koniunkturalnym w Polsce

Zakres stron: 109-129

abstrakt

Adam Koziolek

Działalność rynku polskiej prasy ludowej dla środowisk wiejskich w zaborze pruskim

Zakres stron: 131-145

abstrakt