pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (182) 2019


Tytuł: Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych

Autor: Beata Kucia-Guściora

Afiliacja:

dr hab. Beata Kucia-Guściora, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, beakuc@kul.pl, ORCID: 0000-0002-6671-0334

Zakres stron: 25-43

Numer DOI: 10.7366/wir012019/02

Słowa kluczowe: grupy producentów rolnych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości

Artykuł dotyczy problematyki preferencji podatkowych przygotowanych dla grup producentów rolnych. Autorka odniosła się do ważnego aspektu funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce, jakim jest ich status prawnopodatkowy. Analizie prawnej poddano aktualną konstrukcję preferencji skierowanych do grup producentów rolnych w dwóch istotnych, z punktu widzenia praktyki stosowania prawa, podatkach: w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od nieruchomości. Nakreślenie statusu prawnopodatkowego wymagało uprzedniego wyjaśnienia kluczowych zagadnień formalnoprawnych i organizacyjnych grup producentów rolnych. W artykule omówione zostały w sposób szczegółowy warunki stosowania zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, których beneficjentami są grupy producentów rolnych. Zwolnienia te odnoszą się zarówno do przeznaczenia dochodów, jak i wolnych od podatków dystrybuowanych przez agencje rządowe środków pochodzących z Unii Europejskiej. Nadto rozważona zostało preferencyjne wyłączenie grup producentów rolnych z zakresu konstrukcji podatkowej – podmiotów powiązanych. W niniejszym opracowaniu Autorka odniosła się także do zwolnienia w podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych. Omówione zwolnienia budzą wiele kontrowersji w praktyce stosowania prawa. Przyczy ną tego stanu rzeczy są z jednej strony niejasne przepisy podatkowe, z drugiej moc no ograniczony ze względów formalnoprawnych zasięg ich stosowania

wróć do listy